Onze Sponsors:
Klik voor meer informatie:


AL MEER DAN ZESTIG JAAR SPORTIEF AL MEER DAN ZESTIG JAAR SPORTIEF
AL MEER DAN ZESTIG JAAR SPORTIEF

Welkom op de Website van


Algemeen e-mail adres: msv68muiden@outlook.com

De Algemene Leden Vergadering van 22 september 2015

In verband met een bestuurswisseling hielden we nu onze ALV al op dinsdag 22 september 2015, om 20:00, in de raadszaal van de Kazerne.
U leest hier de notulen van deze ledenvergadering.
Het financieel verslag van het afgesloten verenigingsjaar, en de verwachting voor het lopende verenigingsjaar leest u hier.

Wij stimuleren jeugd, volwassenen en ouderen tot een gezonde levensstijl. Da's gezond en gezellig!
Lees meer

Maak uw keuze uit de volgende mogelijkheden:


Opzeggen:

Opzeggen doet u schriftelijk, bij voorkeur per e-mail aan de secretaris. Geef wl duidelijk aan om wie het gaat.

Of met het mutatieformulier, in te leveren bij uw trainer of de secretaris (De Blauwe Wereld 12, 1398 EN MUIDEN).

Zonder uw opzegging wordt uw lidmaatschap stilzwijgend voor n seizoen (tot 1 september van het volgende jaar) verlengd. Opzegging is mogelijk tot n maand voor de aanvang van een nieuw seizoen, dus tot 1 augustus.
Omdat wij, conform het bepaalde in het nieuwe burgelijk wetboek deze bepaling via de website bekend hebben gemaakt, en medegedeeld hebben op het aanmeldingsformulier, is het bovenstaande wettelijk bindend.

Nieuws van de afdelingen:

dans
gymnastiek en judo
volleybal